yunyun

Có cái ráng chiều thật đẹp trong ngày bình thường của em!

Rate this Entry
Ngày bình thường, em đi về phía mặt trời lặn. Trong dòng người xe cộ đông đúc, trong cái chếnh choáng mệt mỏi của một ngày làm việc sắp qua. Con đường về hôm nay trở nên xa tít, hai tuần trôi qua, mà thấy dài lê thê... Mệt và nhớ...!

Trước mặt em là ánh mặt trời đỏ au, tròn vành vạnh, đỏ rực cả góc trời vào xế. Chợt nghĩ về ai đó. Nhớ nụ cười ai đó, dành cho em , hiền từ lắm. Nhớ ánh mắt ai đó, dõi theo em, trìu mến lắm.

Ráng chiều nay thật đẹp, nhưng sao bằng "cái ráng chiều" trong mắt em! Có cái ráng chiều thật đẹp trong ngày bình thường của em! Ai đó biét không!

Submit "Có cái ráng chiều thật đẹp trong ngày bình thường của em!" to Digg Submit "Có cái ráng chiều thật đẹp trong ngày bình thường của em!" to del.icio.us Submit "Có cái ráng chiều thật đẹp trong ngày bình thường của em!" to StumbleUpon Submit "Có cái ráng chiều thật đẹp trong ngày bình thường của em!" to Google Submit "Có cái ráng chiều thật đẹp trong ngày bình thường của em!" to FaceBook Submit "Có cái ráng chiều thật đẹp trong ngày bình thường của em!" to linkhay Submit "Có cái ráng chiều thật đẹp trong ngày bình thường của em!" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. toffy_phan's Avatar
    Hic, hem hiểu sao nhìn trong gương thấy hình ảnh của mình !
  2. yunyun's Avatar
    cua ngay xua???!!! co những thứ mãi đẹp, dù bây giờ đã nhiều đổi khác. ...