kakashi@

2/9 Sài gòn

Rate this Entry
Hôm nay chỉ có 1 mình ở nhà. Thấy buồn ghê, k biết làm gì hết. Chiều, chạy ra 1 công viên chơi , cũng k biết tên nó là gì. Thấy đông trẻ con quá! nhiều người đá cầu nữa.........Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ nhé! Cũng chẳng biết viết gì nữa

Submit "2/9 Sài gòn" to Digg Submit "2/9 Sài gòn" to del.icio.us Submit "2/9 Sài gòn" to StumbleUpon Submit "2/9 Sài gòn" to Google Submit "2/9 Sài gòn" to FaceBook Submit "2/9 Sài gòn" to linkhay Submit "2/9 Sài gòn" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. trinhviet's Avatar
    Làm vài kiểu ảnh up lên cho anh em ngắm Sài thành với.
  2. kakashi@'s Avatar
    có chụp tấm nào ở đây đâu mà up