kakashi@

trung tâm nào ôn năng lực nhật ngữ chất lương?

Rate this Entry
chào mọi người!
mình muốn ôn thi n3 ở Sài Gòn nhưng k biết trung tâm Nhật ngữ nào chất lượng cả
Ngoai Đông Du, các cậu có biét trung tâm nào dạy hay không ?
giới thiệu cho tớ với nhé
cám ơn các cậu nhiều nhiều

Submit "trung tâm nào ôn năng lực nhật ngữ chất lương?" to Digg Submit "trung tâm nào ôn năng lực nhật ngữ chất lương?" to del.icio.us Submit "trung tâm nào ôn năng lực nhật ngữ chất lương?" to StumbleUpon Submit "trung tâm nào ôn năng lực nhật ngữ chất lương?" to Google Submit "trung tâm nào ôn năng lực nhật ngữ chất lương?" to FaceBook Submit "trung tâm nào ôn năng lực nhật ngữ chất lương?" to linkhay Submit "trung tâm nào ôn năng lực nhật ngữ chất lương?" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments