thythy

Sống là không chờ đợi!

Rate this Entry
No more feeling like the train left without you.
No more struggling to get by on tiny money.
No more being alone (unless you want to be!)
No more frustration, worry, or feeling powerless

Chỉ có hành động ngay thì mới có thể đạt được..không có thời gian cho sự chần chừ và trì hoảng.

Ở đâu đó mình có nghe câu nói " sống là ko chờ đợi"..lúc đầu cảm giác không thích , khó chịu. Tại sao lại không chờ đợi, tại sao lại hối hả, tại sao lại quá hấp tấp và trở nên thực dụng như vậy..nếu không chờ đợi thì có còn thấy được cái giá trị của thời gian? nếu không chờ đợi thì có còn cần sự kiên nhẫn? nếu không chờ đợi thì sẽ vụt mất tất cả vì cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi..
Nhưng giờ ở một khía cạnh khác, mình lại nghĩ nó đúng , đúng hơn nghĩa của từ đúng..
Tại sao lại phải chờ đợi một quá khứ dù quá khứ đó có huy hoàng đến mấy? tại sao lại phải chờ đợi có một cơ hội rồi mới hành động dù cơ hội đó có mang ta đến những vì sao? tại sao phải chờ đợi đêm qua rồi mới bắt đầu ngày mới khi công việc đang chất dồn? tại sao phải chờ đợi niềm vui đến khi ta cảm thấy buồn ngay lúc này? tại sao phải chờ cho có thừa rồi mới cho đi? sao cho " trâu mất rồi mới lo đóng chuồng" chẳng hạn?

Làm ngay lập tức những gì đang ấp ủ, cứ vẽ những suy nghĩ đi, rồi sẽ có liều thuốc cho nó thành hiện thực..ngồi đấy chờ mãi thì sẽ làm hoa tay mai một đi mất..

Và rồi kết một điều là, nên biết "sống là không chờ đợi" và "sống cũng cần chờ đợi" .....
Cuộc sống có bao nhiêu năm mà hửng hờ, ôi my essay..my ideas..where are you now?

Submit "Sống là không chờ đợi!" to Digg Submit "Sống là không chờ đợi!" to del.icio.us Submit "Sống là không chờ đợi!" to StumbleUpon Submit "Sống là không chờ đợi!" to Google Submit "Sống là không chờ đợi!" to FaceBook Submit "Sống là không chờ đợi!" to linkhay Submit "Sống là không chờ đợi!" to Sig VietNam

Updated 12-04-2009 at 12:50 PM by thythy

Categories
Học Tập

Comments

 1. 279's Avatar
  The heart afraid of breaking that never learns to dance.
  The dream afraid of waking that never takes the chance.
  The one who won't be taken who cannot seem to give.
  And the soul afraid of dying that never learns to live!

  Nhiều khi nghĩ rằng "sống là không chơ đợi" nhưng mà sau bao lần không chờ đợi mình rút ra kinh nghiệm rằng... sống là chờ đợi và có thời cơ là úp sọt...