kakashi@

link phim hoạt hình hunter nè các cậu ơi!!!

Rate this Entry
hi everybody!
tớ rất thích phim hoạt hình,từ khi học tiếng nhật cũng hay mò mẫm xem mấy phim hoạt hình của nhât
đây là lịnk phim thợ săn tớ tìm được
hi vọng sẽ giúp cho các cậu học tiếng nhật tốt hơn

Season 1: Hunter X Hunter TV-Series

Ep 1:
http://www.mediafire.com/?r6c19w08s7whd
Ep 2:
http://www.mediafire.com/?ksukoynxs2tef
Ep 3:
http://www.mediafire.com/?wyy0b49rc340x
Ep 4:
http://www.mediafire.com/?vijejkwa5p86y
Ep 5:
http://www.mediafire.com/?7ct99xhuj9pd1
Ep 6:
http://www.mediafire.com/?nv21qca8arb31
Ep 7:
http://www.mediafire.com/?aaj12suk7d84o
Ep 8:
http://www.mediafire.com/?n8281l9lp915w
Ep 9:
http://www.mediafire.com/?3lzo05irsv79r
Ep 10:
http://www.mediafire.com/?7s5b34ucrqjdi
Ep 11:
http://www.mediafire.com/?kktjbb76e7a9c
Ep 12:
http://www.mediafire.com/?gju3j9pdcup5t
Ep 13:
http://www.mediafire.com/?usa7ziw7a5swm
Ep 14:
http://www.mediafire.com/?fmtawd3h0we6r
Ep 15:
http://www.mediafire.com/?wo3729ej28v93
Ep 16:
http://www.mediafire.com/?4pktqhtvseqxd
Ep 17:
http://www.mediafire.com/?vw967p22ovli3
Ep 18:
http://www.mediafire.com/?vkr6mpr137qij
Ep 19:
http://www.mediafire.com/?q04t3qq7u8edc
Ep 20:
http://www.mediafire.com/?2og4e73251xqf
Ep 21:
http://www.mediafire.com/?llo26ouyzlssi
Ep 22:
http://www.mediafire.com/?if1m46q15ycit
Ep 23:
http://www.mediafire.com/?4qtmah196al9c
Ep 24:
http://www.mediafire.com/?8l0pajhg7z2de
Ep 25:
http://www.mediafire.com/?kfg7vpvyro14q
Ep 26:
http://www.mediafire.com/?s8djlctbjuwm2
Ep 27:
http://www.mediafire.com/?x44si717mugh8
Ep 28:
http://www.mediafire.com/?yyajjvjabjudc
Ep 29:
http://www.mediafire.com/?i6aj8angcak9a
Ep 30:
http://www.mediafire.com/?pcshub4c352ub
Ep 31:
http://www.mediafire.com/?p1b9cayzvawv5
Ep 32:
http://www.mediafire.com/?ewfm4dhjcbcyg
Ep 33:
http://www.mediafire.com/?56cbr64l6jja2
Ep 34:
http://www.mediafire.com/?tpwf7oa4o8z0o
Ep 35:
http://www.mediafire.com/?jgjbd47ea34ix
Ep 36:
http://www.mediafire.com/?zbp33b8boks3t
Ep 37:
http://www.mediafire.com/?h7z45cw3amly6
Ep 38:
http://www.mediafire.com/?3l6e0fcmw1206
Ep 39:
http://www.mediafire.com/?n1vm7o3c97bg1
Ep 40:
http://www.mediafire.com/?77v2aoq8d08e2
Ep 41:
http://www.mediafire.com/?yo58y04qwf7fg
Ep 42:
http://www.mediafire.com/?arb4gux8mv18q
Ep 43:
http://www.mediafire.com/?acx4sct2c677z
Ep 44:
http://www.mediafire.com/?igc7bcoyjdnbn
Ep 45:
http://www.mediafire.com/?u6r7zacd5b73w
Ep 46:
http://www.mediafire.com/?f8k0z9eyy7k29
Ep 47:
http://www.mediafire.com/?hk75yff9vskxq
Ep 48:
http://www.mediafire.com/?o7d7cch05jq98
Ep 49:
http://www.mediafire.com/?bbjm3uaxq7j7k
Ep 50:
http://www.mediafire.com/?16dvkd55yvugy
Ep 51:
http://www.mediafire.com/?p195oanuq91r5
Ep 52:
http://www.mediafire.com/?8c22evug1x3x1
Ep 53:
http://www.mediafire.com/?7o416gw58rug9
Ep 54:
http://www.mediafire.com/?n73oy87o7t790
Ep 55:
http://www.mediafire.com/?xjcc6hywmy3wr
Ep 56:
http://www.mediafire.com/?iqlv6etf7bg8r
Ep 57:
http://www.mediafire.com/?lpoqkt69omu5d
Ep 58:
http://www.mediafire.com/?ln795uoybj5rq
Ep 59:
http://www.mediafire.com/?fj6hxthwii607
Ep 60:
http://www.mediafire.com/?avyob8e72fcaa
Ep 61:
http://www.mediafire.com/?z1228hzbboxcg
Ep 62:
http://www.mediafire.com/?o1bb29jbwocg0

tạm thời vậy nhé! có gì tớ sẽ thêm tiếp cho các cậu

Submit "link phim hoạt hình hunter nè các cậu ơi!!!" to Digg Submit "link phim hoạt hình hunter nè các cậu ơi!!!" to del.icio.us Submit "link phim hoạt hình hunter nè các cậu ơi!!!" to StumbleUpon Submit "link phim hoạt hình hunter nè các cậu ơi!!!" to Google Submit "link phim hoạt hình hunter nè các cậu ơi!!!" to FaceBook Submit "link phim hoạt hình hunter nè các cậu ơi!!!" to linkhay Submit "link phim hoạt hình hunter nè các cậu ơi!!!" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. Sammy's Avatar
    cám ơn bạn nhe! sẽ giúp ích cho mình đây! down về xem đây!! hihihii.
  2. nguyenmanhson1988's Avatar
    Thank nhá :)