phuong chang

JP bình yên

Rate this Entry
Cuối cùng ước mơ đến JP của mình cũng thành hiện thực, mình sang đúng thời kỳ JP bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần, vậy mà sao mình thấy cuộc sống của họ vẫn bình yên và thanh bình đến lạ thường... thật đáng khâm phục^^

Submit "JP bình yên" to Digg Submit "JP bình yên" to del.icio.us Submit "JP bình yên" to StumbleUpon Submit "JP bình yên" to Google Submit "JP bình yên" to FaceBook Submit "JP bình yên" to linkhay Submit "JP bình yên" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. Sammy's Avatar
    Chúc mừng bạn phuong chang nhe! ước mơ của bạn đã thành hiện thực...
    Đúng thế trong thời kì nào đi nữa, họ vẫn có thể sống và làm việc theo tinh thần vững chắc và luôn luôn tiến về phía trước.... cái đó không biết bao giờ bên Việt Nam mình có đc tin thần như họ nhỉ?