sakura1102

Cơ hội nhận được học bổng từ 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 100% tại Trường Đại học Quốc Tế Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương

Rate this Entry
Trường Đại Học Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)
Cơ hội nhận được học bổng từ 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 100% tạiTrường Đại học Quốc Tế Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương cho các khóa học Đại Học, Thạc Sĩ và các khóa học chuyển tiếp đại học. Đây là trường Đại học mang tính quốc tế hàng đầu và cũng là nơi có đông sinh viên Việt Nam nhất tại Nhật Bản.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/LOVE_A%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]

1. Học bổng

APU trao học bổng dưới dạng miễn giảm học phí cho những sinh viên được trúng tuyển (dành cho cả sinh viên theo học hệ đào tạo cử nhân và cao học) ở mức: 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 100%. Thông tin chi tiết về các loại học bổng như sau:
1.1. Miễn giảm học phí

APU trao học bổng dưới dạng miễn giảm học phí cho những sinh viên được trúng tuyển (dành cho cả sinh viên theo học hệ đào tạo cử nhân và cao học) ở mức: 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 100%.
1.2. Học bổng sau nhập học
Sau khi nhập học tại APU, bên cạnh mức miễn giảm học phí, còn có rất nhiều các loại học bổng khác dành cho các sinh viên xuất sắc do các công ty và tổ chức tài trợ cho sinh viên quốc tế của APU.
2. Hạn nộp hồ sơ

2.1. Nhập học kì mùa xuân từ 01/06 đến 01/11
2.2. Nhập học kì mùa thu từ 01/06 đến 02/05
3. Xin visa

Trung tâm sẽ thay mặt các ứng viên, nếu được trúng tuyển, làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách để xin visa du học tại Nhật Bản (COE) thông qua trường APU. Ứng viên sau đó có thể trình COE tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của Nhật Bản tại Việt Nam để xin visa.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện

4.1. Đại học: Đối với ứng viên nhập học từ năm thứ nhất, cần phải hoàn thành 12 năm giáo dục chính quy tại Việt Nam. Đối với ứng viên muốn nhập học chuyển tiếp năm thứ hai hoặc năm thứ ba, cần hoàn thành chương trình giáo dục chính quy tương ứng 13 hoặc 14 năm. Ứng viên phải chứng tỏ được khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, đủ để nắm bắt trực tiếp bài giảng bằng ngôn ngữ đó.
4.2. Chương trình đào tạo Cao học: Về cơ bản, ứng viên phải có bằng cử nhân chính quy từ trường đại học được công nhận và phải có khả năng tiếng Anh đủ để nghiên cứu độc lập và viết luận văn.
5. Các khóa học

A. ĐẠI HỌC
5.1. Khoa nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương: Quan hệ quốc tế, Xã hội học quốc tế, và Nghiên cứu khu vực. Các môn học tập trung vào các chủ đề sau:
- Nghiên cứu so sánh các nền văn hoá và xã hội (Comparative Societies and Cultures)
- Quản trị quốc tế (International Governance)
- Chính sách về nguồn môi trường (Environment Resource Policy)
- Phát triển bền vững (Sustainable Development)
5.2. Khoa Quản lý Quốc tế (College of International Management). Cử nhân quản trị kinh doanh: tập trung nghiên cứu chuyên sâu vào các lĩnh vực như
- Chiến lược công ty và marketing (Marketing and Corporate Strategy)
- Tài chính và kế toán (Accounting and Finance)
- Kinh doanh quốc tế và quản lý so sánh (International Business and Comparative Management)
- Phát triển ngành kinh doanh mới và đổi mới kinh doanh (New Business and Innovation)
B. CAO HỌC
5.1. Chương trình lấy bằng thạc sĩ liên kết (IMAT) (Dual Master’s Degree Program)gồm thạc sĩ về Quản lý nguồn chất quốc tế và thạc sĩ về ứng dụng thử nghiệm khoa học (Master in International Material Flow Management – Quản lí dòng vật liệu quốc tế) do APU của Nhật Bản và Viện Quản lý Vật liệu ứng dụng của Đức (Institute for Applied Material Flow Management – IfaS) phối hợp cấp bằng
5.2. Chuyên ngành về Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (Major in Asia Pacific Studies – APS):tập trung vào các chủ đề sau
- Nghiên cứu so sánh các nền văn hoá và xã hội (Comparative Societies and Cultures)
- Quản trị quốc tế (International Governance)
- Chính sách về nguồn môi trường (Environment Resource Policy)
- Phát triển bền vững (Sustainable Development)
5.3. Chuyên ngành về Chính sách hợp tác quốc tế (Master of Science in International Cooperation Policy ICP): tập trung nghiên cứu về các lĩnh vực như: Hành chính quốc tế, Kinh tế phát triển, Quản lí chính sách du lịch, Chính sách môi trường, Quản lí y tế công cộng.

5.4. MBA (Master of Business Administration - Thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA): Sinh viên có thể chọn một trong bốn mảng sau:

- Tài chính
- Quản trị kinh doanh quốc tế và Marketing
- Quản lý đổi mới và công nghệ
- Thiết kế Thể chế so sánh cho Nền kinh tế chuyển đổi và Quản trị kinh doanh

Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài-Cục Đào tạo với nướcngoài
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam - 14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (04)39330455/39330454 hoặc Anh Minh: 0946.08.80.80
Website: cepece.edu.vn

Submit "Cơ hội nhận được học bổng từ 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 100% tại Trường Đại học Quốc Tế Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương" to Digg Submit "Cơ hội nhận được học bổng từ 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 100% tại Trường Đại học Quốc Tế Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương" to del.icio.us Submit "Cơ hội nhận được học bổng từ 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 100% tại Trường Đại học Quốc Tế Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương" to StumbleUpon Submit "Cơ hội nhận được học bổng từ 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 100% tại Trường Đại học Quốc Tế Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương" to Google Submit "Cơ hội nhận được học bổng từ 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 100% tại Trường Đại học Quốc Tế Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương" to FaceBook Submit "Cơ hội nhận được học bổng từ 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 100% tại Trường Đại học Quốc Tế Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương" to linkhay Submit "Cơ hội nhận được học bổng từ 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 100% tại Trường Đại học Quốc Tế Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments