sarom1982

Lương "bình ổn" !!!

Rate this Entry
Giá thịt... mẹ có thể ăn chay.
Giá xăng tăng... mẹ có thể đi bus.
Giá điện tăng... mẹ có thể quạt cho con ngủ.
...
Nhưng giá sữa tăng... mẹ làm sao bắt con nhịn bú đây ???

Submit "Lương "bình ổn" !!!" to Digg Submit "Lương "bình ổn" !!!" to del.icio.us Submit "Lương "bình ổn" !!!" to StumbleUpon Submit "Lương "bình ổn" !!!" to Google Submit "Lương "bình ổn" !!!" to FaceBook Submit "Lương "bình ổn" !!!" to linkhay Submit "Lương "bình ổn" !!!" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. arikas's Avatar
    Bú sữa mẹ :D
  2. trinhviet's Avatar
    Bảo bố nó nhịn ăn dành phần cho mẹ nó ăn cho con bú^0^