thuytalkative

Help me.

Rate this Entry
ban nao biet cach hót bang tieng Nhat giỏi thi chi minh voi. Minh quen sach van pham, lai it tu vung, nen khi noi minh hay e de lam. noi lí nhí chang ai nghe duoc.

Submit "Help me." to Digg Submit "Help me." to del.icio.us Submit "Help me." to StumbleUpon Submit "Help me." to Google Submit "Help me." to FaceBook Submit "Help me." to linkhay Submit "Help me." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. Caphechon's Avatar
    đọc xong chẳng hiểu bạn muốn hát bằng tiếng Nhật hay là sao? hay là talk bằng tiếng Nhật.
  2. linhhonthiensu309's Avatar
    chac la noi tieng nhat do ma. hihi