thuytalkative

Bùn..........

Rate this Entry
Uoc gi minh co cơ hoi 8 tieng Nhat voi ai do thuong xuyen. O cty, cung co sep nguoi Nhat, nhung minh ko 8 duoc. So sep chui. Bun gi dau

Submit "Bùn.........." to Digg Submit "Bùn.........." to del.icio.us Submit "Bùn.........." to StumbleUpon Submit "Bùn.........." to Google Submit "Bùn.........." to FaceBook Submit "Bùn.........." to linkhay Submit "Bùn.........." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. Caphechon's Avatar
    nếu muốn 8 bằng tiếng Nhật thì vào room luyện kaiwa bằng tiếng Nhật với TNC. Bạn có thể tìm trong diễn đàn có đó