thuytalkative

Hót bằng tiếng Nhật

Rate this Entry
Bùn ghê. Mình hoc tieng Nhat may nam roi, ra truong cung may nam nam roi, ma tieng Nhat cua minh do ec.

Submit "Hót bằng tiếng Nhật" to Digg Submit "Hót bằng tiếng Nhật" to del.icio.us Submit "Hót bằng tiếng Nhật" to StumbleUpon Submit "Hót bằng tiếng Nhật" to Google Submit "Hót bằng tiếng Nhật" to FaceBook Submit "Hót bằng tiếng Nhật" to linkhay Submit "Hót bằng tiếng Nhật" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. thienthuy's Avatar
    Tieng nhat la ca mot qua trinh tu tam tich chu, Khong phai chi dem bang so1,2,3.....45 ma duoc.
    hehe, Co gang len nhe !