thuyduong253

Phải đấy! Cứ trách đi

Rate this Entry
Sau 10 ngày du hí đáng nhẽ phải vui chứ đây mình lại buồn hơn. Đi về rồi mà mọi người qua ra trách móc này nọ,đến mệt..
Bố kêu:"Mày cứ đua đòi cho bằng người ta". Oan quá đi mất, mình là đứa siêu siêu tiết kiệm, cái áo khoác mặc rách cả ra, cái túi thì mua từ năm 2 đến bây giờ vẫn dùng, bạc phếc lại còn trẻ con nữa chứ. Cái kính thì vỡ sứt ra cả tháng trời chưa dám đi thay Thế mà còn mang tiếng đua đòi.
Ngày có 24 h, tuần có 7 ngày, mình chăm chỉ đi học đúng giờ ("xin nhấn mạnh là luôn đúng giờ, chỉ có thầy cô muộn chứ mình không bao giờ muộn "),buổi nào cũng đi học, thế rồi mình ốm liểng xiềng vì đi học chăm chỉ.. Sau 1 tuần nghỉ an dưỡng, đi học, thằng bạn chả được câu thăm hỏi chỉ độp 1 phát:"Giả bệnh đi để nghỉ học chứ gì.". Trời ạ, lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, quay lại :"Thích nghỉ thì cứ nghỉ chứ chả việc gì phải giả vờ ốm. ".Tức thật đấy. Đã mệt , đến lớp lại có đứa nó chọc cho muốn sỉu luôn.

Kết lại, dù mày có gương mẫu hay trong sạch đến đâu thì người khác vẫn luôn trách mày..
Bố lại ì xèo:"Bọn này hết khoản tiền này đến tiền khác".><!! Có phải lỗi tại con đâu chứ!
Tuần vừa rồi lại ốm, cố lết đi học . Vẫn thằng bạn ấy :"Ốm thế mà còn cố đi học làm gì .". Vâng ạ, phải đi học chứ,không có kẻ lại kêu ta giả vờ. Cơ mà dạo này hay ốm thật, thế thì còn làm ăn gì cơ chứ. Mình ốm vì thất nghiệp nữa.

Submit "Phải đấy! Cứ trách đi" to Digg Submit "Phải đấy! Cứ trách đi" to del.icio.us Submit "Phải đấy! Cứ trách đi" to StumbleUpon Submit "Phải đấy! Cứ trách đi" to Google Submit "Phải đấy! Cứ trách đi" to FaceBook Submit "Phải đấy! Cứ trách đi" to linkhay Submit "Phải đấy! Cứ trách đi" to Sig VietNam

Categories
Cá nhân,riêng tư

Comments