thuyduong253

Bắt đầu cho gửi xe

Rate this Entry
Sau hơn 1 năm trì hoãn, cuối cùng bố đã bắt đầu mở cái chỗ hiên trước nhà để mọi người xung quanh đến gửi xe.

Có thêm thu nhập đấy nhưng mà đêm đến mất ngủ. Cái khu nhà mình thì lắm trộm thôi rồi, quay trái quay phải là mất cái xe như chơi ấy chứ. U bảo với bô mình :"Cái Dương nó thức đến hơn 1 h đêm đấy, lúc đấy là sợ trộm nhất, để nó trông luôn." Đúng là mình hay cày down phim đêm thật đấy nhưng mà u nói thế làm mình đây phải nỗ lực thức đến hơn 1 h thật. Mệt. U lại đang hát đấy, chả rõ u hát cái gì, nói chung là u đang rất vui. U ở nhà gần 5 năm rồi, bây giờ lấy trông xe làm niềm vui mới.. U trông ngày, mình trông đêm.
Vừa gọi cho con bạn, nó thiếu 3 điểm mới đỗ N1 . Cơ mà chị ta có vẻ chả tiếc gì><, vì nó vẫn muốn điểm đỗ phải thật cao. Còn mình đây còn cách dài mới đến chỗ đỗ. Tháng 7 này chắc thi N2 quá, không khéo còn trượt.. Trượt mình cũng thi, phải nhanh có cái bằng trước khi giá cả lại tăng thêm. Lo ngại một ngày nào đó, tiền phí thi N sẽ cao bào thi I eo.

Submit "Bắt đầu cho gửi xe" to Digg Submit "Bắt đầu cho gửi xe" to del.icio.us Submit "Bắt đầu cho gửi xe" to StumbleUpon Submit "Bắt đầu cho gửi xe" to Google Submit "Bắt đầu cho gửi xe" to FaceBook Submit "Bắt đầu cho gửi xe" to linkhay Submit "Bắt đầu cho gửi xe" to Sig VietNam

Tags: hô hô
Categories
Cuộc sống , ‎ Học Tập

Comments