hoahuongduong12h00

[THÔNG BÁO] tuyển sinh lớp Học Ngữ Pháp, Luyện Thi N2 trên SKYPE

Rate this Entry
Mình là mem mới.Mình có thể tham gia lớp học này được ko?
Nick 4room:hoahuongduong12h00@yahoo.com
- Nick Skype:tama_2011
- Nick liên lạc khác(yahoo): hoahuonghuong12h00@yahoo.com
- Trình độ tiếng nhật hiện tại: N3
- Cam kết sẽ: nâng cao ý thức học tập, giữ gìn TRẬT TỰ và cố gắng tham gia đầy đủ các buổi học, chuẩn bị bài trước khi lên lớp.

Submit "[THÔNG BÁO] tuyển sinh lớp Học Ngữ Pháp, Luyện Thi N2 trên SKYPE" to Digg Submit "[THÔNG BÁO] tuyển sinh lớp Học Ngữ Pháp, Luyện Thi N2 trên SKYPE" to del.icio.us Submit "[THÔNG BÁO] tuyển sinh lớp Học Ngữ Pháp, Luyện Thi N2 trên SKYPE" to StumbleUpon Submit "[THÔNG BÁO] tuyển sinh lớp Học Ngữ Pháp, Luyện Thi N2 trên SKYPE" to Google Submit "[THÔNG BÁO] tuyển sinh lớp Học Ngữ Pháp, Luyện Thi N2 trên SKYPE" to FaceBook Submit "[THÔNG BÁO] tuyển sinh lớp Học Ngữ Pháp, Luyện Thi N2 trên SKYPE" to linkhay Submit "[THÔNG BÁO] tuyển sinh lớp Học Ngữ Pháp, Luyện Thi N2 trên SKYPE" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. trinhviet's Avatar
    Bạn nên đăng ký trong topic này để được hỗ trợ trực tiếp:
    http://www.tiengnhatclub.com/4rum/sh...9&goto=newpost