thythy

^^Betonamujin no Eigo ^^

Rate this Entry
Sugar you you go, sugar me me go : Đuong anh anh đi, đuong em em đi
No star where : Không sao đâu
Like is afternoon : Thích thì chieu
I no want salad again : Em không muon cãi voi anh nua
If you want i'll afternoon you : Nếu anh muốn em sẽ chìeu anh
No I love me : Không ai iu tui
No Four Go: Vô Tu Đi!
I come you, I hate you, far me please : Tôi "căm" ban, tôi ghét ban, xa tôi ra!!!
When I seven love, I look at star and ask myself star I seven love (Khi tôi that tình, tôi nhìn vì sao và tu hoi sao tôi that tình)
When 1 human seven love, after seven loves will find love leg right (Khi mot nguoi that tình, sau 7 moi tình se tìm đuoc tình yêu chân chính)
star I Miss. mono : Vì sao tôi cô đon
know die now : bít chít lien
three ten six ways, run is the best : tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách
no dare where : hong dám đâu you
ugly bottle exceed gosh : anh xau chai quá troi
no table : mien bàn
go die go : đi chet đi
I slap you drop teeth : tui tát anh rụng răng
no table silver : mien bàn bac
no table salad : không bàn cãi
ugly tiger : xau ho
You lie see love: Anh xạo thấy thương
I love you die up die down: anh iu Em chet lên chet xuong
no you do what do go..i go five : thôi anh làm dzì làm đi..em đi ngu...
I love toilet you sitdown : Tôi yêu cau ,anh ngoi xuong.
Đung xa em đêm nay : don't far me night now
Đoi tôi cô đon : life me aunt
form sue three child go play : thua ba con đi choi
Love is die inside intestine a little : Yêu là chet o trong lòng mot ít
Fruit heart no love two people : trái tim không the yêu 2 nguoi
Mum go take husband child live with who : me đi lay chong con o voi ai
i want toilet kiss you : tôi muon cau hôn ban
kiss bow ok, no yes what where : hôn cũng đuoc, không có gì đâu
I want kiss mother u before = anh muon hôn má em truoc
rather eat you better eat theif : thà ăn mày hon ăn cuop
bridge enough for use : cau đu đe xài
effort father like moutain pregnant paint : công cha nhu núi thái son
mother sister pineapple too = má em thom
lam mother me get wash mosquito day test right pineapple word : má em đuoc rua moi ngày thì phai thom chu
no drink wine happy, want drink wine punish : ko uong ruou mung, muon uong ruou phat
Sick Want Die: Đau muon chít
Love Together Much, Bite Together Painful: Yêu Nhau Lam, Can Nhau Đau wake is stop = dậy thì thôi
i walk where = tui đi đây
Bend Father As Moutain Pregnant Sharp Paint : công cha nhu núi thai soc ( thái ) son.
Mean mother As Water In Source Flow Out :nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
One Heart Worship Mother Glass Father: mot lòng tho me kính cha.
Give Circle Word Pious New Is Sword Heavy Child: cho tròn chu hieu moi là đao nặng ( Đao ) con.
SLOW PEPPER : CHAM TIÊU Do not onion summer me : đừng hành hạ tôi give M beg 2 word soldier black peace : cho em xin 2 chu binh huyền ( bình ) yên
tomorrow fall tomorrow fall one love love: mai ngã ( mãi / mãi ) 1 tình yêu
beg fault smile, puberty stop: xin loi nhe, day thì thôi " You think you delicious?" (anh nghĩ anh ngon hả) "You live place monkey cough flamingo crows, clothe house country." (Anh song o cho khi ho cò gáy, đồ nhà quê) "You eat criminal very !" (Anh ăn gian quá !)

Sugar apple coconut papaya mango : Cầu dừa đủ xài

st

Submit "^^Betonamujin no Eigo ^^" to Digg Submit "^^Betonamujin no Eigo ^^" to del.icio.us Submit "^^Betonamujin no Eigo ^^" to StumbleUpon Submit "^^Betonamujin no Eigo ^^" to Google Submit "^^Betonamujin no Eigo ^^" to FaceBook Submit "^^Betonamujin no Eigo ^^" to linkhay Submit "^^Betonamujin no Eigo ^^" to Sig VietNam

Updated 14-03-2009 at 08:20 PM by thythy

Categories
Uncategorized

Comments

 1. takahata's Avatar
  Ớ hay nhỉ? Vậy đố thythy nhé:
  lemon question:?
  sleep no question: ?
 2. thythy's Avatar
  lemon question = chảnh
  sleep no question =ngu
  :21...po' tay châ'm cơm.