279

Happy Birthday to...

Rate this Entry
Mới đó mà đã một năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thế không biết
*************************************
HAPPY BIRTHDAY TO TIENGNHATCLUB.COM
*************************************
ps:
Chúc mừng sinh nhật của ai đó nữa...^^, 10/5 quả là ngày đẹp, ngày của mẹ.

Submit "Happy Birthday to..." to Digg Submit "Happy Birthday to..." to del.icio.us Submit "Happy Birthday to..." to StumbleUpon Submit "Happy Birthday to..." to Google Submit "Happy Birthday to..." to FaceBook Submit "Happy Birthday to..." to linkhay Submit "Happy Birthday to..." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. konayuki2209's Avatar
    Hơ, 279 anh ơi, Ngày của mẹ năm nay là 9/5 chứ có phải là 10/5 đâu hè?!