thythy

Chủ Nhật

Rate this Entry
Hôm nay là chủ nhật, ngày mai là thứ hai. Mà thứ hai là ngày đầu tuần. mà đầu tuần là bận rộn với vô số vấn đề , cái cũ chưa giải quyết xong, cái mới lại đến. Tiếp nhận cái mới chưa xong thì cái cũ đã phát sinh lôi thôi, giải quyết triệt để cái cũ thì cái mới nữa lại ào đến, thế là cái cũ, cái mới, cái mới cái cũ, vấn đề ,,.... quay quần mình.

Hôm nay là chủ nhật vì hôm qua là thứ bảy, thứ bảy mà đâu có được relax đâu, phải chiến đấu.Mà chiến đấu thì thế nào cũng bị stress , thỉnh thoảng thấy buồn, buồn thật, tthấy mình sao mà "lonely" gớm

Hôm nay là chủ nhật vì hôm nay đâu có đi làm, hôm nay được ngủ nướng, rùi đi ăn sáng lúc 8g, rùi nghe nhạc, rùi chat...đó, chủ nhật là ngày của bản thân mình, nhưng sao vẫn thấy buồn. Bạn bè rũ đi chơi, đi shopping... mà vẫn ko hết buồn. Buồn vì có cái câu hỏi nào vẩn vơ trong đầu từ ngỳa này qua ngày nọ, thỉnh thoảng dzậyy mạnh vào ngày cuối tuần..

Hôm nay là chủ nhật đó bạn, sáng chủ nhật - nó lại lang thang internet rồi viết, viết, viết!!!

Submit "Chủ Nhật" to Digg Submit "Chủ Nhật" to del.icio.us Submit "Chủ Nhật" to StumbleUpon Submit "Chủ Nhật" to Google Submit "Chủ Nhật" to FaceBook Submit "Chủ Nhật" to linkhay Submit "Chủ Nhật" to Sig VietNam

Categories
Cá nhân,riêng tư

Comments