279

NGỦ

Rate this Entry
*************
PHOTOGRAPHER
*************
take by cameraman-279

*********************
Nhiều khi ước mình là một đứa trẻ, ngon lành mà đời đâu có cho phép... Vậy ta sẽ cùng ngươi...sợ cái jee

Submit "NGỦ" to Digg Submit "NGỦ" to del.icio.us Submit "NGỦ" to StumbleUpon Submit "NGỦ" to Google Submit "NGỦ" to FaceBook Submit "NGỦ" to linkhay Submit "NGỦ" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. Trailangngheo's Avatar
    Dạo này bạn cũng ít ngủ lắm 279 ạ, chắc sắp đến 27/9 nên khó ngủ! He he, chừng nào 279 làm cái phi cơ ra Hn đón các bạn vào đó nhỉ?