sakura89

Bắt đầu một cuộc đua mới...

Rate this Entry
Vậy là sau 1 năm kể từ ngày nhận bằng tốt nghiệp, và hơn 14 tháng đi làm, thì mình lại sắp bắt đầu một hành trình mới.
Hiện giờ vẫn đang chờ kết quả, nhưng kết quả chắc sẽ sớm có thôi.
Và sau bao nhiêu năm tiếp xúc với nước Nhật, với người Nhật, thì gần cuối năm nay, có thể sẽ đặt bước chân đầu tiên đến thủ đô hoa lệ - mà hiện thực thì tàn khốc ...
Không biết có bạn nào ở Tokyo không?
Cho mình làm quen dzới ạ ...

Submit "Bắt đầu một cuộc đua mới..." to Digg Submit "Bắt đầu một cuộc đua mới..." to del.icio.us Submit "Bắt đầu một cuộc đua mới..." to StumbleUpon Submit "Bắt đầu một cuộc đua mới..." to Google Submit "Bắt đầu một cuộc đua mới..." to FaceBook Submit "Bắt đầu một cuộc đua mới..." to linkhay Submit "Bắt đầu một cuộc đua mới..." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. trinhviet's Avatar
    Anh ở gần tokyo nè cô em. Sang anh chăm sóc cho ^-^
  2. chuonchuondo's Avatar
    "Chăm sóc" là sao anh???