thythy

Đánh thức giấc mơ ngủ quên

Rate this Entry
Từ giấc mơ đến thực tại, đó có thể là khoảng cách rất xa nhưng cũng có thể rất gần

Mình đã từng mơ, có lúc thấy nó rất gần..nhưng rồi theo thời gian ..nó đã ngủ quên. Một khi giấc mơ đã ngủ quên thì đó chỉ còn là mơ mộng chứ không phải là hiện thực nữa. Hãy đánh thức nó!

Tại sao lại không làm những gì mình yêu thích và đã mơ tưởng đến..Hãy đánh thức nó!

Tại sao lại để giấc mơ đi xa vì những khúc ngoặc của cuộc sống, vì những khó khăn thường nhặt để rồi quên lãng nó...Hãy đánh thức nó!

Tại sao giấc mơ của mình người khác có thể thực hiện được..điều đó chứng tỏ nó không phải là giấc mơ viễn vong, đã không viễn vong thì không khó để đánh thức... Hãy đánh thức nó!

Việc đánh thức 1 giấc mơ, đòi hỏi chúng ta không nên tiếp tục ngủ quên, nên tiếp tục gọi nó hằng ngày, hành động vì nó hằng giờ, nghĩ về nó hằng đêm...thế nào rồi nó cũng thức dậy để chúng ta biến nó thành hiện thực, phải ko minasan!

1 năm -12 tháng- bắt đầu từ hôm nay.
see this entry in 29/05/2010 to check my dream

Submit "Đánh thức giấc mơ ngủ quên" to Digg Submit "Đánh thức giấc mơ ngủ quên" to del.icio.us Submit "Đánh thức giấc mơ ngủ quên" to StumbleUpon Submit "Đánh thức giấc mơ ngủ quên" to Google Submit "Đánh thức giấc mơ ngủ quên" to FaceBook Submit "Đánh thức giấc mơ ngủ quên" to linkhay Submit "Đánh thức giấc mơ ngủ quên" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

 1. Bi2Bi's Avatar
  Akira sẽ là người làm chứng cho cái entry này kà kà nếu mà đúng ngày 29/5/2010 aki sẽ check lại giấc mơ của mình và thythy
 2. 279's Avatar
  Dream on !...hehe
  Đùa thui...279 đã từng nói với một người rất quan trọng với 279 rằng :" Có được một giấc mơ đã khó nhưng phải từ bỏ giấc mơ của mình còn khó hơn rất nhìu"...khuyên thythy câu này: sách phải đọc nhiều, kiến thức phải rộng nhưng bạn bè và giấc mơ thì nên ít thui...nhưng phải quí..ko có mơ nhìu quá thành mơ NGỦ đó..hehe
 3. YuKiNhu's Avatar
  đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, chúc thy sớm thực hiện giấc mơ của mình ^_^