Angelpuny

Thơ Haiku

Rate this Entry
Giới thiệu: thơ Haiku là một thể thơ độc đáo của Nhật, đồng thời cũng là thể thơ ngắn nhất Thế giới. Vì tiếng Nhật có nhiều âm tiết nên khi dịch thơ Haiku ra tiếng Việt nói riêng, và hầu hết các tiếng trên thế giới nói chung, thơ rất ngắn, mỗi bài thường ko quá 10 chữ. Hiện nay, số chữ trong thơ Haiku hiện đại đã tăng lên, nhưng vẫn là loại thơ ngắn nhất thế giới. Nguồn gốc của thơ Haiku, là một thể thơ giới quí tộc Nhật Bản hay dùng để "chơi thơ", sau được một nhà tu hành( tên gì nhỉ??, phải coi lại bài mới được!) phát triển .... Đặc điểm thơ Haiku là cô đọng súc tích;trầm mặc, tĩnh lặng, đậm chất thiền , giống hệt như không khí cổ kính của các ngôi chùa ở Nhật Bản vậy.

(Còn nữa)

Submit "Thơ Haiku" to Digg Submit "Thơ Haiku" to del.icio.us Submit "Thơ Haiku" to StumbleUpon Submit "Thơ Haiku" to Google Submit "Thơ Haiku" to FaceBook Submit "Thơ Haiku" to linkhay Submit "Thơ Haiku" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. trinhviet's Avatar
    Bạn có nhiều bài thơ haiku không gửi lên cho anh em thưởng thức với.Nếu được đọc bản dịch của bạn nữa thì hay biết mấy
  2. takahata's Avatar
    Chơi lên vài bài đi angelpuny.