Tài liệu tiếng nhật trung cấp - Downloads - Japanese Study Network Forums

Downloads: Tài liệu tiếng nhật trung cấp

Tài liệu tiếng nhật trung cấp

Uploaded by caoboi - 29-05-2010
Author Author Unknown
File Size File Size 54.5 KB
Downloads Downloads 672
+ Download
第1課 : たとえる


★Từ Mới

例える:ví dụ
役に立つ:có lợi, có ích
口に出す:nói ra, thốt ra
また:và(thường dùng để chuyển đoạn)
でも:nhưng
額:trán
便利な:thuận tiện
小判:một loại tiền của Nhật ngày xưa
昔:ngày xưa
全然:hoàn toàn không
本棚:tủ sách, kệ,giá sách
並べる:sắp xếp,xếp hàng
是非:nhất định
.........................

Images

None

Comments

nhangiap01
26-10-2010 at 10:39 AM
muzukashi déu ne
tan_zero
11-08-2012 at 06:28 PM
muzukashi :(
sakura8889
05-09-2012 at 02:57 PM
sao chi co 15 bai thoi ha ban tat ca giao trinh chyukyu la 25 bai ma ban
hana thi
01-10-2015 at 04:30 PM
Cảm ơn, hi
Htntrang
17-12-2016 at 05:26 PM
mọi người down đc file không? sao em không load về được nhỉ