Các bạn có biết từ điển tiếng nhật nào dùng cho iPad không   Open  
5 years ago by deadmask83, in   391 Views     2 Replies  
Các bạn có biết làm thế nào để cài từ điển Babylon cho iPad hoặc có từ điển nào cài được cho iPad không?
Current Answers
bạn có thể dùng appstore để tải từ điển kotoba về,nó là từ điển anh nhật nhât anh rất đầy đủ đấy bạn. Ngoài ra thì cũng có từ điển JP-VN Dict ,nó là từ điển nhật viêt/việt nhật nữa ,nhưng tất nhiên ko đầy đủ roài
5 years ago by morfishy3 Best Answer
Máy của bạn đã JB thì có thể dùng nhiều từ điển rất Pro đuợc chia sẻ miễn phí
5 years ago by 海賊® Best Answer
Post your Answer
Please Login or Register to Ask or Reply