Hỏi đáp: Mình có nghe nói về kỳ thi GNK (một dạng chứng chỉ tiếng nhật ),mình cúng có một số bạn sắp thi GNK .Ở 4rom anh chị nào có tuyển tập được đề thi mẫu nào thì có thể chia sẻ cho mình với không ?Mì
Mình có nghe nói về kỳ thi GNK (một dạng chứng chỉ tiếng nhật ),mình cúng có một số bạn sắp thi GNK .Ở 4rom anh chị nào có tuyển tập được đề thi mẫu nào thì có thể chia sẻ cho mình với không ?Mì   Open  
6 years ago by dinhphanchitam, in   268 Views     0 Replies  
Current Answers
Currently there are no replies to this Question
Be the first to Answer!!
Post your Answer
Please Login or Register to Ask or Reply