Hỏi đáp: Mình muốn thi N4 thì học theo giáo trình nào?
Mình muốn thi N4 thì học theo giáo trình nào?   Open  
6 years ago by pnbtran, in   931 Views     3 Replies  
Mình muốn thi N4, không biết học theo giáo trình nào. Mong các bạn chỉ dẫn cho! Xin cảm ơn.
Current Answers
minano nihongo tu bai 25-50
6 years ago by phanthaob52 Best Answer
Có tài liệu kanzen master mình thấy rất hay
6 years ago by deadmask83 Best Answer
bạn nên học hết giáo trình minna từ bài 1-50 thì chắc chắn sẽ thi đậu được n4.Vì đó là giáo trình cơ bản nhất của người học tiếng nhật , trong đó có các mẫu ngữ pháp thì bạn nắm chắc nhé.Chúc bạn thành công
6 years ago by morfishy3 Best Answer
Post your Answer
Please Login or Register to Ask or Reply