Trang tin tức về Nhật Bản - Thông báo
  • Nhật ký mới nhất

    thepsteeltruss123

    Thi công hệ khung giàn thép mạ kẽm lợp mái ngói đẹp

    Hệ giàn thép mạ STEELTRUSS® chống gỉ lợp ngói 2 lớp Hệ giàn thép mạ STEELTRUSS® chống gỉ lợp ngói 2 lớp là tổ hợp từ các thanh C75(C75.75, C75.100), C100(C100.75 hoặc C100.100) và rui mè TS40.60...

    Yesterday 04:21 PM
  • Recent Blog Comments