• Tỷ lệ thất nghiệp Nhật bất ngờ tăng

  Tiêu dùng của người dân Nhật như vậy quá yếu để có thể hỗ trợ cho đà phục hồi kinh tế.
  Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 5/2010 bất ngờ tăng lên mức 5,2%, các hộ gia đình giảm chi tiêu đến tháng thứ 2 liên tiếp.
  Tiêu dùng của người dân Nhật như vậy quá yếu để có thể hỗ trợ cho đà phục hồi kinh tế.
  Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 5/2010 tăng lên mức 5,2% từ mức 5,1% của tháng 4/2010.
  Tiêu dùng người dân tháng 5/2010 giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.
  Doanh số bán lẻ tháng 5/2010 giảm sâu nhất trong 5 năm.
  Người tiêu dùng Nhật hạn chế chi tiêu đối với các mặt hàng như ô tô và nhiều mặt hàng khác từng thuộc diện hỗ trợ của chính phủ.
  Dù vậy, đà phục hồi kinh tế dựa trên xuất khẩu của Nhật vẫn tiếp tục hỗ trợ cho thu nhập của người lao động. Mức lương người lao động tháng 4/2010 tăng đến tháng thứ 2 liên tiếp.
  Số liệu từ thống kê cho thấy cứ 100 ứng viên nộp đơn xin việc làm thì có 50 việc làm. Tỷ lệ này như vậy cao nhất trong hơn 1 năm.
  Honda Motor công bố sẽ tuyển dụng lao động tạm thời lần đầu tiên từ tháng 11/2008, số lượng lao động tuyển lần này là 600.
  My Vân
  Theo Bloomberg