• Nhật Bản viện trợ không hoàn lại gần 2,6 triệu USD

  Theo thông tin từ ĐSQ Nhật Bản, trong năm tài chính 2009, nguồn vốn viện trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam là gần 2,6 triệu USD với 29 dự án, nâng tổng số dự án được viện trợ từ năm 1992 đến nay lên 382 dự án (tương đương 27,5 triệu USD).
  Trong gần 2,6 triệu USD nói trên, khu vực Bắc và Trung Bộ chiếm hơn 1,7 triệu USD (20 dự án) và Nam Bộ là 856.000 USD (9 dự án).

  Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương được phân chia theo 5 lĩnh vực: giáo dục nghiên cứu (14 dự án), y tế sức khỏe (6 dự án), giao thông liên lạc (4 dự án), nông nghư nghiệp (3 dự án) và môi trường sống (2 dự án).

  Trong năm tài chính 2009, ĐSQ Nhật Bản đã phê duyệt 20 dự án, trong số đó hầu hết các dự án là thuộc lĩnh vực giáo dục nghiên cứu. Điển hình như 10 dự án xây dựng trường tiểu học và trung học, và 3 dự án hỗ trợ hoạt động dạy nghề, góp phần hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực ngắn, trung và dài hạn.

  Các dự án hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội bao gồm: 2 dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi, 1 dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn, và 1 dự án xây dựng cầu treo tại khu vực miền núi và khu vực Tây Nguyên, góp phần làm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống thường ngày của người dân.

  Ngoài ra, để hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề môi trường, một dự án xử lý ô nhiễm tại các làng nghề thủ công đã được thực hiện tại Bắc Ninh…