Re: sakura <thử sức anh chị n2,n1 dịch bài này nhé??? - Blogs - Japanese Study Network Forums

soledad818

Re: sakura <thử sức anh chị n2,n1 dịch bài này nhé???

Rate this Entry
Quote Originally Posted by maianh_2012 View Post
Nhạc hay nhỉ. T vừa mới tìm đc cái link có vietsub trên youtube, up thêm cho bà con tham khảo :D

ありがとう!maianh_2012 さん
涙が出てきた!!!

Submit "Re: sakura <thử sức anh chị n2,n1 dịch bài này nhé???" to Digg Submit "Re: sakura <thử sức anh chị n2,n1 dịch bài này nhé???" to del.icio.us Submit "Re: sakura <thử sức anh chị n2,n1 dịch bài này nhé???" to StumbleUpon Submit "Re: sakura <thử sức anh chị n2,n1 dịch bài này nhé???" to Google Submit "Re: sakura <thử sức anh chị n2,n1 dịch bài này nhé???" to FaceBook Submit "Re: sakura <thử sức anh chị n2,n1 dịch bài này nhé???" to linkhay Submit "Re: sakura <thử sức anh chị n2,n1 dịch bài này nhé???" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. luckun's Avatar
    bài này hay lắm mình có cả bài dịch tiếng việt bên dưới bài hát nữa.