thôi tha cho em nó đi bác..........mà chém đi ... chém nhè nhẹ thôi nha.
hahaha